Utbyggnad av VA-anläggning Trumsemyren, Kämpersvik

Trumsemyren

Nu pågår arbetet med upphandlingen inför utbyggnad av VA- anläggningen i Kämpersvik. Målet är att minska miljöpåverkan och skapa möjlighet för bättre rening av spillvattnet då det ansluts till Bodalens reningsverk. Samtidigt skapas anslutningar till kommunalt vatten.

Omfattningen av nybyggnaden är cirka 1350 meter VA-ledningar, en pumpstation samt anslutning av 38 fastigheter och avsättningar för framtida anslutningar. Anläggandet sker främst i Killebäcksvägen men också delvis i ängsmarken Trumsemyren.

Grävarbetet beräknas starta i mars och hela projektet beräknas vara klart i slutet av 2016.

Kommunens projektledare för VA-utbyggnaden i Kämpersvik är Thomas Carlsson, 0525-182 67, thomas.carlsson@tanum.se

Översiktskarta

Översikt för planerad ledningsdragning i etapp två, som ansluter till tidigare utförd etapp.