Utbyggnad av kommunalt VA Hamburgö, Sjöviken - Bergaliden

VA-projekt på Hamburgö

Nu pågår arbetet med utbyggnad av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (avlopp) på Hamburgö. Målet är att minska miljöpåverkan och skapa möjlighet för anslutning till kommunalt VA. Anslutningen kommer att möjliggöra en godkänd rening av spillvattnet i Hamburgsunds avloppsreningsverk.

Omfattningen är nybyggnad av cirka 3400 m VA-ledningar samt anslutning av cirka 100 fastigheter och avsättningar för framtida anslutningar.

Pågående arbete på Husemarksvägen.

Tre pumpstationer ska byggas och byggnationen sker både i grävda schakter och med fyra borrningar för ledningsdragning genom berg.

Ledningsdragningen sker huvudsakligen intill den befintliga vägen mellan Sjöviken och Bergaliden. Flera mindre områden med fastigheter utmed sträckningen kommer att kunna anslutas såsom Hamnekärret och Husmarken samt fastigheter mellan Husmarken och Bergaliden.

Beräknas vara klart i mars 2015, exklusive vissa återställningsarbeten.

Kommunens projektledare för VA-utbyggnaden på Hamburgö är Thomas Carlsson, 0525-182 67, thomas.carlsson@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede