Utbyggnad av kommunalt VA i Skärholmen

Tanums kommun planerar att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten (avlopp) i Skärholmen, i sydligaste delen av Tanums kommun.

Översiktsbild Skärholmen

Omfattning

De fastigheter som omfattas av anläggningen är rödstreckade i kartan nedan.

Omfattning i Skärholmen

Tidplan

Planen är att markarbeten ska påbörjas efter sommaren 2019 och avslutas under våren 2020. Därefter kan fastigheterna anslutas.

Information

Informationsbrev som gått ut till fastighetsägare i området:

Informationsbrev maj 2019PDF (pdf, 772 kB)

Informationsbrev oktober 2018PDF (pdf, 772.2 kB)

Informationsbrev juni 2017PDF (pdf, 515.2 kB)

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede