Utbyggnad av kommunalt VA i Långsjö

Tanums kommun planerar att ansluta Långsjö till det kommunala VA-nätet. Se översiktskarta nedan.

Översiktsbild Långsjö

Omfattning

De fastigheter som omfattas av anläggningen är rödmarkerade i kartan nedan.

Omfattning i Långsjö

Pågående arbete

Just nu pågår projektering (planläggning) av ledningsnätet. Innan anläggningen av ledningar kan påbörjas så ska bland annat projektering, tillträde till mark och upphandling av entreprenad vara klart.

Information till fastighetsägare

Informationsbrev som gått ut till fastighetsägare i området:

Infobrev juni 2020 Pdf, 135.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 135.7 kB) (pdf, 135.74 kB)

Infobrev november 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, 728.2 kB)

Övergripande information

Avloppsvattnet från Långsjö kommer att pumpas via Kämpersvik till Bodalens avloppsreningsverk, som ligger söder om Grebbestad. Ledningar för både vatten och spillvatten (avlopp) kommer att läggas mellan Fjällbacka och Kämpersvik, med anslutning in mot Långsjö. Det arbetet påbörjas tidig höst 2020. Avloppet från Fjällbacka kommer också att pumpas till Bodalen. Ledningar mellan Kämpersvik och Bodalen är redan anlagda. Dricksvattnet kommer från Nedre Bolsjön och renas i Tanumshedes vattenverk.

Inkopplingen av Långsjö ändå beroende av de nya ledningarna mellan Fjällbacka och Kämpersvik. Kopplingen av Långsjö och Fjällbacka till Bodalen är också beroende av flera andra projekt, bland annat förlängning av utloppsledningen från Bodalens avloppsreningsverk, som färdigställdes våren 2020.

Kontaktpersoner

Gällande projektet:
Projektledare Thomas Carlsson, 0525-182 67, thomas.carlsson@tanum.se.

Gällande avgifter, anslutning, blanketter och liknande:
Jenny Axelsson, 0525-183 47, jenny.axelsson@tanum.se
Karin Görfelt, 0525-183 67, karin.gorfelt@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede