Överföringsledningar Kämpersvik-Bodalen

Överföringsledningar Kämpersvik-Bodalen

Nu pågår arbetet med utbyggnad av VA- anläggningen, för att bygga överföringsledningar för spillvatten från Kämpersvik till Bodalen i istället för att som idag föra över detta spillvatten till Fjällbacka reningsverk. Målet är att minska miljöpåverkan och skapa möjlighet för bättre rening av spillvattnet (från Kämpersvik och Fjällbacka) i nya Bodalens reningsverk. Vattenledning dras dessutom i syfte att förstärka försörjningen i södra delen av kommunen.

Omfattningen är nybyggnad av cirka 3300 meter VA-ledningar samt anslutning av 25 fastigheter och avsättningar för framtida anslutningar (cirka 40 stycken i etapp 2, som beräknas ske 2016). Två pumpstationer ska byggas och byggnationen sker både i grävda schakter och med styrd borrning för ledningsdragning under både Ejgdetjärnet samt skog och åkermark på mellan 2 till 5 meters djup.

Ledningsdragningen sker från Halsviksvägen i Kämpersvik och norrut genom Trumsemyren och vidare i en mindre sträcka av Killebäcksvägen och ned till Ejgdetjärnet, vidare i skogen längs Bernadinas väg och vidare till Bodalen.

Fastigheter i Trumsemyren utmed sträckningen kommer att kunna anslutas.

Arbetet startade i april 2014 och gör ett uppehåll under sommaren. Beräknas vara klart i mars 2015, exklusive vissa återställningsarbeten.

Kommunens projektledare för VA-utbyggnaden mellan Kämpersvik och Bodalen är Thomas Carlsson, 0525-182 67, thomas.carlsson@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede