Ny dagvattenledning för miljöns skull i Villagatan, Grebbestad

VA-projekt i GrebbestadFörstora bilden

I området kring Villagatan i Grebbestad har en dagvattensanering påbörjats för att förbättra dagvattenavrinningen och miljön i Grebbestadkilen. Villagatan har ett äldre ledningsnät och ett i mindre omfattning utbyggt dagvattensystem, vilket innebär att många fastigheter har sitt dag-, tak- och dräneringsvatten kopplat till spillvattennätet.

Det finns också sedan tidigare ett behov i området av att få undan dagvattnet från gator och fastigheter anslutna till området kring Villagatan och Östra Långgatan. Konsekvensen av att dagvattnet är kopplat till spillvattenledningarna är att en onödigt stor utspädning av spillvattnet till reningsverket sker, vilket orsakar extra energi- och kemikalieåtgång, samt att pumpstationerna i området bräddar vid kraftig nederbörd eller snösmältning, vilket i sin tur resulterar i onödiga utsläpp av bl.a. fosfor, kväve och organiskt material i Grebbestadkilen. Projektet på Villagatan är en viktig del i att minska dessa utsläpp.

VA-avdelningen i Tanums kommun arbetar aktivt med att minska mängderna tillskottsvatten i spillvattensystemet, och därmed bräddningar av avloppsvatten till havet. Det är en del i arbetet för att uppnå Vattenmyndigheten för Västerhavets mål att kustvattnet i området skall uppnå “god ekologisk status” till år 2021.

Kommunens projektledare för VA-projektet i Villagatan är Thomas Jansson, 0525-182 74, thomas.jansson@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede