Köpa eller sälja hus med enskilt avlopp

Klarlägg status på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

Du som köper hus

Enskild brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt, men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste därför själv ta reda på vatten och avloppsanläggningarnas status inför husköpet. Kontakta gärna miljöavdelningen och fråga vilka uppgifter som finns på den fastighet ni är intresserade av - ta reda på fastighetsbeteckningen av den aktuella fastigheten då handläggaren behöver detta för att kunna genomsöka kommunens arkiv.

Som fastighetsägare kommer du att ansvara för att ditt dricksvatten håller god kvalitet och att din avloppsanläggning har ett giltigt tillstånd och klarar gällande krav för rening. Om en anläggning för vatten eller avlopp är yngre än tio år och visar sig vara felbyggd, finns möjlighet att reklamera anläggningen enligt konsumenttjänstlagen.

Du som säljer hus

Sammanställ de handlingar du har såsom tillstånd från kommunen, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningarna som underlag för köparen.

Kommunens roll

Miljö- och byggnadsnämnden/miljöavdelningen på kommunen är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar och bedriver tillsyn för att kontrollera att reglerna följs och utfärdar även tillstånd för avloppsanläggningar.

Tekniska nämnden/VA-avdelningen på kommunen sköter kommunalt vatten och avlopp och kan svara på frågor kring utbyggnaden av det kommunala vatten och avloppsnätet.

Fastighetsmäklarens roll

Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för en köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik. Däremot kan mäklaren hjälpa dig på vägen så att vattnet eller avloppet undersöks.

Mer information

Läs gärna följande informationsblad för ytterligare information.

Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avloppPDF (pdf, 727.9 kB)

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede