Köpa eller sälja hus med enskilt avlopp

VA viktig fråga i husaffär

Finns det tillstånd för avloppet? Är dricksvattnet bra? Det är viktiga frågor inför en husaffär, för både säljare och köpare.

Med kunskap om förhållandena undviks framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

Du som köper hus:

Enskild brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt när du köper hus men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste därför själv ta reda på vatten- och avloppsanläggningarnas status inför husköpet.

Kontakta gärna miljöavdelningen och fråga vilka uppgifter som finns på den fastighet du är intresserad av, men ta först reda på fastighetsbeteckningen. Den behövs för att handläggaren ska kunna hitta uppgifterna i arkivet.

Som fastighetsägare kommer du att ansvara för att ditt dricksvatten håller god kvalitet. Du ansvarar också för att din avloppsanläggning har ett giltigt tillstånd och klarar kraven på rening. Om en anläggning för vatten eller avlopp är yngre än tio år och visar sig vara felbyggd är det möjligt att reklamera anläggningen enligt konsumenttjänstlagen.

Du som säljer hus:

Sammanställ de handlingar du har, till exempel tillstånd från kommunen, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningarna, som underlag för köparen.

Kommunens roll

Miljö- och byggnadsnämnden/miljöavdelningen på kommunen är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar och bedriver tillsyn för att kontrollera att reglerna följs. Vi utfärdar även tillstånd för avloppsanläggningar.

Tekniska nämnden/VA-avdelningen på kommunen sköter kommunalt vatten och avlopp och kan svara på frågor om utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Fastighetsmäklarens roll

Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Vet mäklaren om eller har särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för en köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik. Däremot kan mäklaren hjälpa dig på vägen så att vattnet eller avloppet undersöks.

Mer information

Läs gärna följande informationsblad för ytterligare information.

Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp Pdf, 727.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede