Rening i två steg krävs

Miljölagstiftningen kräver att enskilda avloppsanläggningar ska hålla en viss standard men det finns ändå många hus som har bristfälliga anläggningar.

De flesta hus har en slamavskiljare (2- eller 3-kammarbrunn) för sitt avlopp, men det räcker inte.

Slamavskiljaren tar bort de grövsta partiklarna och fett, men den är bara det första steget i en avloppsanläggning.

Flera möjligheter

Efter slamavskiljaren ska det alltid finnas en anläggning som minskar mängden näringsämnen och smittämnen i det avloppsvatten som släpps ut. Exempel på reningsanläggningar efter en slamavskiljare är infiltration eller markbädd. Ett annat exempel är minireningsverk där slamavskiljning oftast ingår.

Äldre anläggningar där reningsanläggning saknas eller är bristfällig (till exempel stenkistor, sjunkbrunnar, sandfilterbrunnar eller äldre markbäddar) måste åtgärdas.

Läget viktigt

Vilken avloppsanläggning som är bäst lämpad för din fastighet beror på de lokala förutsättningarna. I närheten av till exempel känsliga vattenområden, badplatser eller platser med betande djur är det särskilt viktigt att avloppsvattnet renas på ett effektivt sätt.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede