Övergödning ger syrebrist

Avloppsutsläpp bidrar till övergödning och även utsläpp av andra, oönskade ämnen.

Näringsämnen kommer från flera olika källor, främst jordbruk, skogsbruk och avlopp.

Undermåliga enskilda avlopp påverkar främst närmiljön: Vattendrag nära kusten, grundvatten och havsmiljön i innerskärgården.

Avloppsutsläpp i vattendrag leder till höjda halter av närsalter, sänkta syrehalter, ansamling av partiklar, spridning av smittämnen, kemikalier och läkemedelsrester från hushållen. Växter och djur i vattnet påverkas negativt och vissa arter får svårt att överleva.

Fintrådiga grönalger

Påverkan i havet är tydligast i grunda havsvikar, i fjordar och i den inre skärgården där vattenomsättningen och genomströmningen är låg.

Många grunda vikar täcks av fintrådiga grönalger, särskilt under sommaren. Dessa alger tar mycket effektivt tillvara den överskottsnäring som finns i övergödda vatten. Algerna bildar snabbt stora sjok som bland annat konkurrerar ut den vanliga blåstången.

När de fintrådiga algerna dör sjunker de till botten. När de bryts ned uppstår det ofta syrebrist som påverkar fiskproduktionen i havet. De ruttnande, illaluktande mattorna av alger gör det också mindre trevligt att vistas vid vissa stränder.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede