Enskilt avlopp inom samlad bebyggelse

Förbättringar i områden med bristfälliga avlopp

I Tanums kommun finns det många områden med en stor andel fastigheter där de enskilda avloppen är bristfälliga. I syfte att undanröja risker för miljö och hälsa är målsättningen att områdena ska ha en långsiktigt hållbar avloppslösning.

Vissa områden kan få kommunalt vatten och avlopp, andra kan behöva bygga en gemensam reningsanläggning för flera fastigheter alternativt kombinera olika typer av lösningar.

Du som äger en fastighet får information om insatser är aktuella i ditt område. Du får då också möjlighet att själv lämna information och synpunkter.

Som fastighetsägare kan du själv eller tillsammans med grannar ta initiativ till nya avloppslösningar. Om kommunalt vatten och avlopp kan komma i fråga är det tekniska nämnden som tar initiativ till en utbyggnad av det kommunala verksamhetsområdet.

Övergödning och förorening

Bakgrunden till miljö-och byggnadsnämndens arbete är att det i Tanums kommun finns så många områden med samlad bebyggelse där avloppsförhållandena inte motsvarar dagens krav på rening.

Utsläppen från dessa områden bidrar till övergödning av sjöar och hav. Risk finns också för förorening av vattentäkter och badplatser.

Många av områdena ligger kustnära. Det innebär särskilda krav på att skydda grunda havsvikar och redan påverkade havsområden. Det betyder också praktiska svårigheter att hitta lämplig mark för avloppsanordningar.

Bättre dricksvatten

Förbättringar är inte bara till nytta för miljön utan säkrar också kvaliteten för dricksvattnet för enskilda fastigheter. Det kan också göra det möjligt att höja fastighetens sanitära standard.

Långsiktighet

Målet är att finna långsiktigt hållbara VA-lösningar, som är anpassade och lämpliga för varje område, och att alla enskilda avlopp i kommunen ska ha godtagbar rening senast år 2035.

I detta arbete behöver varje område studeras i detalj och ett eller flera förslag till helhetslösningar tas fram.

Eftersom det är så många fastigheter som berörs kommer arbetet med åtgärder och förbättringar att ta lång tid. Någon exakt tid för varje enskilt område går inte att ge.

Till grund för arbetet ligger miljö- och byggnadsnämndens övergripande handlingsplan från 2012. I maj 2017 beslutade nämnden om inriktningen för arbetet de kommande åren.

Information om enskilt VA i samlad bebyggelse Pdf, 11.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede