Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd gäller inom Tanums kommun, dygnet runt, alla veckodagar med vissa undantag som står i tillståndet.

I huvudsak gäller tillståndet för hantverkare, sjukvårdspersonal och serviceyrken. Tillståndet gäller endast när det pågår någon verksamhet i eller kring fordonet. När det inte pågår något arbete i eller kring fordonet ska fordonet parkeras på vanlig parkeringsplats och tidsregleringen med eventuell avgift ska följas.

Kriterier för att ansöka om nyttoparkeringstillstånd:

  • En märkt firmabil med företagets namn (bild på det märkta fordonet bör skickas med för snabbare hantering).
  • Behov av att komma nära målet med serviceutrustade fordon.
  • För att ansöka behövs bilens registreringsnummer och företagets organisationsnummer.
  • Prioriterade grupper: hantverkare, sjukvårdspersonal och serviceyrken.

Avgiften för nyttoparkeringstillstånd år 2024 är 840 kronor inklusive moms.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd skickas till kommun@tanum.se eller kontakta Tanums kommuns kundcenter, telefon 0525-180 00.

Gata- och projektavdelningen

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-183 78

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede