Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd gäller inom Tanums kommun, dygnet runt, alla veckodagar med vissa undantag som står i tillståndet.

I huvudsak gäller tillståndet för hantverkare, sjukvårdspersonal och serviceyrken. Tillståndet gäller bara när det pågår någon verksamhet i eller kring fordonet. När det inte pågår något arbete ska fordonet parkeras på vanlig parkeringsplats.

Kriterier för att ansöka om nyttoparkeringstillstånd:

  • En märkt firmabil med företagets namn. (Bild på det märkta fordonet bör skickas med för snabbare hantering)
  • Behov av att komma nära målet med serviceutrustade fordon.
  • För att ansöka behövs bilens registreringsnummer och företagets organisationsnummer.
  • Prioriterade grupper: hantverkare, sjukvårdspersonal och serviceyrken.

Avgiften för nyttoparkeringstillstånd år 2017 är 730 kronor inkl moms.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd skickas till kommun@tanum.se eller kontakta Tanums kommuns kundcenter, telefon 0525-180 00.

Gata/GIS-avdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil