Boendekort

Boendekort kan lösas av de fastighetsägare som ej har tillgång till parkering på egen tomtmark. Kortet gäller under kalenderåret.

Varje fastighet har möjlighet att lösa ett kort, helårsboende kan dock lösa två kort.

Kortet ger möjlighet till parkering utan tidsbegränsning på p-platser upplåtna för 24-timmars parkering eller längre. Dessa parkeringsplatser är märkta med enbart P.

Avgiften för boendekort år 2017 är 730 kronor inkl moms.

Ansökan om boendekort görs via vår e-tjänst.

Ansökningshandlingar i pappersformat kan beställas från Tanums kommuns kundcenter, telefon 0525-180 00 eller via e-post kommun@tanum.se.

Gata/GIS-avdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil