Boendekort

Boendekort kan lösas av de fastighetsägare eller folkbokförd på hyresfastighet som ej har tillgång till parkering på egen tomt eller gemensamhetsanläggning. Kortet gäller under kalenderåret.

Varje fastighet har möjlighet att lösa ett kort, helårsboende kan dock lösa två kort. Folkbokförd på hyresfastighet kan lösa ett kort.

Kortet ger möjlighet till parkering utan tidsbegränsning på p-platser upplåtna för 24-timmars parkering eller längre. Dessa parkeringsplatser är märkta med enbart P och utan tidreglering. Tillståndet gäller endast om tillståndet placerats väl synligt i framrutan.

Tillståndet gäller ej för avställda fordon. Missbruk av tillståndet kan leda till att det återkallas.

Avgiften för boendekort år 2024 är 840 kronor inklusive moms.

Ansökan om boendekort

Ansökningshandlingar i pappersformat kan beställas från Tanums kommuns kundcenter, telefon 0525-180 00 eller via e-post kommun@tanum.se.

Gata- och trafikavdelningen

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-183 78

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede