Städning av gator och vägar

Efter vintern sopas isgruset upp från gator. Tidpunkten för detta varierar då vintersäsongen håller i sig olika länge.

I samhällena Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund sopas/städas gatorna varje vecka under sommaren.

Städning av gator och andra ytor sker också efter olika evenemang, festivaler, konserter och liknande.

Städning sker vid behov under hela året.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Fastighetsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede