Namnsättning av gator, adresser

Plan & Kart avdelningen utför belägenhetsadressättning i kommunen. Vanligast är att adresser sätts i samband med att nya områden planläggs, men även efter en lantmäteriförrättning kan adressen ses över.

För information rörande fel adresser i navigationsutrustning (GPS) och adresser på till exempel google så har Lantmäteriet bra information om detta. www.lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede