Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Vad säger lagen?

I Plan- och bygglagen, 2010:900, 8 kap 15§ står

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Du som har utfart mot gata:

garage

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 70 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:

Vägkorsning

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 70 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:

Växtlighetens höjder

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana minst 2,5 meter
  • över cykelväg minst 3,2 meter
  • över körbana minst 4,6 meter

Tänk på att:

  • små barn syns inte om din häck är för hög,
  • häcken måste växa inom din egen tomt så att den inte stjäl utrymme från gata eller gångbana,
  • grenar får inte skymma gatunamnsskyltar och vägmärken,
  • rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan,
  • utformningen av staket inte skymmer sikten,
  • att plank och murar kan behöva bygglov.

Mät och klipp din häck, du kan rädda liv.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede