Aktuella projekt

Flig exploateringsområde

Övergripande information

Just nu pågår inom tekniska förvaltningen ett arbete med det nya exploateringsområdet Flig, söder om Fjällbacka, se figur 1. Projektet syftar till bygga ut nödvändig infrastruktur (väg, VA, etc.) för att senare kunna möjliggöra försäljning av 25 bostadstomter i området.

Översiktskarta Fjällbacka där Flig-området är markerat.

Figur 1. Översiktskarta Fjällbacka.

Till grund för arbetet ligger Detaljplan för del av Flig 1:6 med flera, Fjällbacka. Kommunens målsättning är att Fjällbacka ska vara ett levande samhälle året runt och kommunen vill satsa på att skapa fler möjligheter för åretruntboende. Fler invånare skapar även underlag för att bevara och utveckla den service som finns på orten. Utbyggnaden av Flig-området kommer att skapa nya bostadstomter i anslutning till Fjällbacka samhälle där förutsättningarna för permanentboende är goda genom närhet till både natur, samhällsservice och skola. Kvartersmarken är fint placerad på vardera sida om en bostadsgata så att nästan alla blivande tomter gränsar till naturen, se figur 2.

Illustrationskarta över Flig-området där vägar och småhustomter framgår.

Figur 2. Illustrationskarta över Flig-området.

Aktuellt

Förnärvarande är projektet inne en upphandlingsfas, där kommunen avser handla upp en totalentreprenör som blir ansvarig för genomförandet.

Avverkning september 2022

Med start 21 september 2022 kommer en avverkning av skog att ske i sträckningen för den nya tillfartsvägen upp till området. Avverkningen sker som en förberedande åtgärd för kommande VA-/vägentreprenad.

Kontaktpersoner

Gällande projektet: Projektledare Gunnar Jungqvist, 0525-183 88, gunnar.jungqvist@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-183 79

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede