Taxa för torghandel och upplåtelse av offentlig platsmark 2024

Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2022, § 166.

Torgplats utan el

Avgift

För saluplats upp till 9 kvadratmeter, per år

4 900 kr

För tillkommande kvadratmeter debiteras

550 kr

Tillfällig torgplats, per dygn

250 kr

Lotterier (föreningar)

1 000 krTorghandel Food truck per år*

Avgift

Fjällbacka Norra kajen plats 1, per år

15 000 kr

Fjällbacka Norra kajen plats 2, per år

15 000 kr

Coop Fjällbacka

10 000 kr

Grebbestad Fiskekajen

15 000 kr

Hamnplan Grebbestad

10 000 kr

Hamburgsund gästhamnen/turistbyrån

10 000 kr

Servering kajplats Grebbestad, kronor per kvadratmeter

550 kr

Bryggplats Sannäs

10 000 kr

Dygnspris för en plats

400 kr

*Elförbrukning på de platser som har tillgång till detta debiteras separat efter förbrukning och till självkostnadspris.
Taxa upplåtelse av allmän plats


Uteserveringar, kronor per kvadratmeter

550 kr

Evenemang per påbörjade 24 timmar

3 250 kr

Byggnadsarbeten dag 1-30

55 kr/dygn

Byggnadsarbeten dag 31-60

110 kr/dygn 

Byggnadsarbeten dag 61-tillsvidare

160 kr/dygn

Marknadsföring (exempelvis trottoarpratare), per tillstånd

1 100 kr

Julgransförsäljning/jordgubbsförsäljning per dygn

110 krTorghandelsstadganKontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede