Taxa för torghandel och upplåtelse av allmän plats 2021

Antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2016.

Torgplats


För saluplats upp till 9 kvadratmeter

4 500 kr

För tillkommande kvadratmeter debiteras ytterligare för varje kvadratmeter

500 kr

Tillfällig torgplats per dygn

200 kr

 

 

Taxa upplåtelse av allmän plats

 

Uteserveringar kr/per m2

500 kr

Evenemang per påbörjade 24 timmar

3 000 kr

Byggnadsarbeten dag 1-30

50 kr/dygn

Byggnadsarbeten dag 31-60

100 kr/dygn 

Byggnadsarbeten dag 61-tillsvidare

150 kr/dygn

Marknadsföring

1000 kr

Lotterier (föreningar)

300 kr

 

 

Torghandelsstadgan

 

 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede