Renoverat tingshus åter öppet

Tingshuset i Tanumshede kan åter tas i bruk, även om en del arbete återstår. Lokalt hantverkskunnande har kommit väl till pass i den omfattande yttre renoveringen av byggnadsminnet.

-Här har det arbetat gamla go´a snickare med den rätta känslan hela vägen, säger fastighetsavdelningens Roger Hansson, också glad över samarbetet med entreprenören Erlandssons Bygg och Bohusläns museum.

Roger Hansson utanför tingshuset

-Jätteroligt och intressant med det gamla, även om det tar tid och är dyrt med en renovering som denna, säger Roger Hansson från fastighetsavdelningen som nu gett klartecken för att öppna tingshusets lokaler för bokning.

Regn och rusk har komplicerat och försenat arbetet. Sista strykningen på fasaden får anstå till våren.

Det mesta är dock klart och lokalerna i 1700-talshuset kan nu därför åter bokas för möten och sammankomster av olika slag.

Taket har rätats upp, lagom mycket för att inte förstöra intrycket av gammalt hus, och fått en helt ny beläggning av plyfaskivor, takpapp och nytt, enkupigt tegel. Takkuporna har
setts över och delvis fått ny kopparplåt.

Fönsterdetalj på tingshuset

Fönstrens vattenbrädor är
nygjorda efter gammal
modell.

Sparat spån och spik

Under det gamla tegeltaket fanns ett spåntak. Det var för dåligt för att bevara men några, stora spån har sparats.

Det berättar Harding Sherman, Tanumssnickare med lång yrkeserfarenhet som tillsammans med kollegan Lars Larsson gjort mycket uppskattade insatser i renoveringen.

Sparats som minnen har även långa, handsmidda spikar från en bit av stommen. Rötskador längst ned i ena gaveln har medfört att timret där har fått ersättas av plank.

-Stommen har annars visat sig vara förvånansvärt bra, säger Roger Hansson.

Fler fönster än tänkt, från 1980-talets renovering, har dock fått bytas till nytillverkade i gammal stil.

Större delen av fasadbeklädnaden är också ny. Några bottenbrädor och en del lockbrädor som är original har bevarats. Össby Såg i Lur löste problemet med att hitta någon som kunde göra nya lock, profilerade som äldre på fasaden.

Nya fönsterfoder och vattenbrädor är sådant som gjorts av snickare på plats.

För Harding Sherman har arbetet med tingshuset varit väldigt speciellt.

-Som att vara hemma igen.

Han är uppvuxen i grannhuset, det tidigare bankhus där kommunens barn- och utbildningsförvaltning har sina lokaler.

Barndomsminnen

I hans barn- och ungdom rymdes hela kommunkontoret i tingshuset, som därtill hade plats för både bibliotek och
konfirmandundervisning på ovanvåningen.

De gamla fängelsehålorna i källaren hade en särskild lockelse på grabben i grannhuset.

Nu har han fått nya insikter i 1700-talsbygget och han är imponerad av dåtidens hantverk.

-De kunde jobba förr, med få verktyg, säger han och påminner om att handkraft var det som gällde under lång tid.

-När jag började som snickare 1966 hade jag inte några elverktyg.

Fortsättning?

Renovering av tingshuset fördes första gången på tal för cirka tre år sedan. Nu är projektet, som väntas landa på omkring 1,6 miljoner kronor, nästan i hamn.

Roger Hansson hoppas på en fortsättning med dränering, putsning av mur och översyn av miljön in- och utvändigt.

-Det skulle kännas väldigt bra om vi kunde få till det.

Roger Bohlin, Erlandssons Bygg

-Ett spännande och roligt
projekt. Det finns en själ i
tingshuset och vi har, så
som önskats, försökt behålla
patinan, säger projekt-
ledaren Robert Bohlin,
Erlandsssons Bygg. Med
kontor på andra sidan gatan
har han haft goda förut-
sättningar att följa arbetet.

Framsidan tingshuset

Taket har lagts om, takkupor
renoverats, merparten
fasadklädsel och fönster
ersatts. Nu återstår mindre
arbeten och slutmålning av
tingshuset.