Kulturvärdet står i fokus vid renovering av tingshus

En stor renovering av tingshuset i Tanumshede har inletts, ett grannlaga arbete eftersom det rör ett byggnadsminnesförklarat 1700-talshus.

Tony Jönsson, fastighetschef i Tanums kommun, märker att projektet väcker engagemang. Han har fått flera samtal från personer som vill försäkra sig om att renoveringen sker på ett varsamt sätt.

-Det känns jättebra.

Glad är han också över den samsyn om kulturvärdet som visas på byggmöten med entreprenör och andra inblandade parter.

Ställning runt TingshusetFörstora bilden

Tingshuset i Tanumshede renoveras i samråd med antikvarisk expertis.

Stort behov

Renoveringen av tingshuset är den första omfattande sedan 1980-talet.

-Behovet är mycket stort, inte minst av takbytet. Utan det riskeras skador på resten av fastigheten, säger Tony Jönsson.

Taket ska få nya tegelpannor, av den gamla, enkupiga modellen. Men dessförinnan ska det riktas. Lite lagom, för att inte alltför raka linjer ska förstöra intrycket av gammalt hus. Nytt tätskikt av takpapp och nya strö- och bärläkt läggs innan det är dags för pannorna.

Många fönster, merparten från 1980-talet, byts till nya specialtillverkade för att passa 1700-talshuset. Gamla fönster som sparas får en genomgripande översyn, inklusive nya beslag, omkittning och ommålning i linoljefärg.

Detaljbild på träpanelenFörstora bilden

De breda lockbrädorna på entré-
fasaden bedöms vara original och
får stå modell för tillverkning av
nya.

Original

Fasaderna hanteras på olika sätt, för att tydliggöra hur dåtidens byggare skilde på fram- och baksidor. Paradsidan med entrén målas med täckande färg. Här behålls nästan alla bottenbrädor och de lockbrädor som är original. De får stå mall för tillverkning av nya lock.

På övriga tre sidor byts all fasadklädsel, något som även ger tillfälle att inspektera den timrade stommens status. Nya bottenbrädor beställs i tre dimensioner, som spikas upp slumpmässigt för att ge en variation som påminner om den ursprungliga.

Inför målningsarbetet, med slamfärg, görs test med slipning och målning av bottenbrädorna. Tony Jönsson förklarar det med att dåtidens virke var tätvuxet och hårt. Träets fibrer reste sig därför inte så mycket som fibrer i dagens virke. Därför kan slipning krävas.

Ytterdörrar, hängrännor och andra detaljer byts eller ses över i renoveringen där summan för hittills avtalade arbeten slutar på 1,4 miljoner kronor. Ytterligare arbeten kan komma till. Utförandeentreprenör är Erlandssons Bygg.

Länsstyrelsen har lämnat tillåtelse för den ändring av byggnadsminnet som renoveringen innebär men har inte kunnat bidra med några medel.

Antikvarie med

Byggnadsantikvarie Lars Rydbom från Bohusläns museum Västarvet har medverkat i projekteringen och följer arbetet fortlöpande.

-Renoveringar präglas av den tid då de görs. Nu gör vi på ett annat sätt än förr, säger han.

Sista november ska allt vara klart.

-Om inte vädret blir så dåligt att färdigstrykningen av fasaden får vänta, säger Tony Jönsson.

Sedan planerar kommunen ytterligare insatser för att värna tingshuset. Dränering och översyn av sockeln ingår i en andra etapp.

Tony Jönsson framför TingshusetFörstora bilden

-Allt ska göras så likt ursprunget som
möjligt. Efter renoveringen kommer
tingshuset att kännas än mer som ett
1700-talshus, förutskickar fastighets-
chef Tony Jönsson.

StällningsbyggareFörstora bilden

Daniel Navrocki från Libergs Sweden
lägger tillsammans med kollegan
Bert-Ove Johansson (inte med på b
ilden) sista handen på ställnings-
bygget.

Tingshusfakta:

Uppfört 1788-90, som ett gemensamt tingsställe för Bullarens, Kvilles och Tanums härader.

Kan ha byggts på en gammal källare med fängeslehålor från dansknorsk tid, före år 1658.

Cellerna var i bruk till början av 1900-talet.

Efter tingsrättens flytt till Strömstad 1918 har tingshuset använts som kommunkontor, sammanträdesrum, konferenslokal, med mera.

Byggnadsminnesförklaring i samband med en genomgripande renovering på 1980-talet, på initiativ av källarmästare Steinar Öster, som drev gästgiveriet.

Tingshuset ingår tillsammans med gästgiveriet och sockenmagasinet i den så kallade Kulturtriangeln i Tanumshede.

Källa: Tanum – vägen hit, redigerad av Tanums kulturmiljövårdsgrupp.

Läs mer om underhållsplaner för kommunala fastigheter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede