Flyttar till kontor med dolda kameror

I mitten av april flyttar ett 60-tal kommunala tjänstemän till nya lokaler i Tedacthuset, fastigheten som tidigare rymde fotolaboratoriet Extra Film.

Plan- och byggtjänstemännen hamnar där fotoförsändelserna till postorderkunderna en gång packades. Miljöavdelningen flyttar in i före detta kemidelen.

-Rätt folk på rätt plats, skämtar Peo Johansson, teknisk chef i Tanums kommun.

Själv ska han sitta i en ”kommunalgrå” del. Avdelningarna har fått olika färgsättning, ett sätt att underlätta orienteringen i de 1 891 kvadratmeter stora ytorna, fördelade på två plan.

Men främst är det kundcenterpersonalen i entrén som ska lotsa besökare rätt.

-Plan och byggavdelningen har kanske flest besökare av alla kommunens avdelningar, säger Peo Johansson.

Entrén till de kommunala förvaltningarna i TedacthusetFörstora bilden

Entrén till de nya lokalerna i Tedacthuset vetter mot Storemyrsvägen. Ett nytt, utskjutande tak ger skydd för väder och vind.

Så kanske blir det lite stilla i kommunhuset vid Apoteksvägen, men i gengäld betydligt mindre trångbott och därtill möjligt för omsorgsförvaltningen att sitta samlad. Miljöavdelningens hyrda kontor vid Affärsvägen lämnas och lokalerna vid Bygdegårdsplan, provisorium från 1980-talet, säljs.

Merparten av kontorsmöblerna flyttar med till de nya kontoren vid Storemyrsvägen i Tanumshede.

-Man ska ju inte slösa, säger Peo Johansson.

En del av korridorenFörstora bilden

Att få in direkt dagsljus till det stora
flertalet kontorsrum har varit en
utmaning i ombyggnaden. Glaspartier
i väggarna blev en lösning.

Dagsljuset viktigt

Stor omsorg har lagts på att få in dagsljus även till de inre rummen. Glaspartier i innerväggarna är en lösning.

-Du ska kunna se ut var du än befinner dig, förklarar Tony Jönsson, fastighetsansvarig på Tedacthuset och projektledare för den stora ombyggnaden.

Alternativet Tedacthuset valdes sedan kommunen synat flera andra, inklusive  nybyggnad.

De 60-talet kommunala tjänstemännen dubblar i ett slag antalet personer som arbetar i huset, i många olika verksamheter.

-Här är omställningen från industri- till tjänstesamhälle tydlig, säger Tony Jönsson.

Dolda kameror

Delar av konstruktionen kan berätta om tidigare epoker, från 1960-talets fabrik för Original-Odhner, tillverkare av räknemaskiner, till senare utbyggnader för Extra Film.

Tony Jönsson har sett till att det, vid kommande ombyggnader, ska gå att hitta ledtrådar till ortens industrihistoria:

-Extra Film lämnade kvar analoga kameror. Tio av dem har jag gömt i kommunens lokaler, tillsammans med brev som berättar om fastighetens historia och uppmaningen att föra den vidare.

Rustar exteriören

Parkeringsytor och planteringar närmast entrén hör till det som återstår att ordna före flytten. Upprustningen av den yttre miljön fortsätter senare med bland annat ommålning av fasadplåt.

Peo Johansson ser de nya lokalerna som ett lyft:

-Jättebra att vi hamnar under ett tak. Det får både vi och kommuninvånarna mycket nytta av.

Flytten blir en stor apparat men inriktningen är att verksamheten ska störas så lite som möjligt. När allt och alla är på plats blir det invigning och öppet hus för allmänheten.

Fakta:

Till Tedacthuset flyttar tekniska förvaltningen med fastighetsavdelning, va-avdelning och mark- och exploateringsavdelning, miljö- och byggförvaltningen med planavdelning, byggavdelning och miljöavdelning, samt delar av kommunledningens utvecklingsavdelning.

Lokalerna, som hyrs på tio år med möjligheter till förlängning: 66 kontorsarbetsplatser, konferens- och sammanträdesrum, arkivutrymmen (däribland långtidsarkiv som klarar en tvåtimmarsbrand) post- och kopieringsrum, personalutrymmen, med mera.

Flertalet arbetsrum är cirka tio kvadratmeter. Belysning tänds och släcks med hjälp av sensor. Individuell reglering av värme.

Klicka på bilderna i reportaget för förstoring.

Interiör i lokalernaFörstora bilden

-Otroligt bra, säger Tony Jönsson, till
vänster, om samarbetet med kom-
munens företrädare kring ombygg-
naden. Peo Johansson är också
mycket nöjd.

Färgränder i golvetFörstora bilden

Färgränderna på golvet i entrén
pekar ut riktningen till de olika kom-
munala avdelningarna. Färgerna
återkommer i inredningen av
respektive avdelning.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede