Färdig plan för bostadsbyggande

Mycket berg i dagen, sly- och barrskog karaktäriserar området ovanför före detta Hagavallen.

Både flerfamiljshus och villor ryms på Anneberg i Grebbestad. Detaljplanen för gamla Hagavallen och området kring den före detta fotbollsplanen är nu färdig att sättas i verket.

-Vi kan bygga 40-50 lägenheter här. Området har ett bra läge och behovet av bostäder är stort i Grebbestad, såväl som i Tanumshede, säger Björn Berntsson, vd i Tanums Bostäder AB.

TBAB har varit med i planprocessen och vill nu med kommunen diskutera köp av hela eller delar av markområdet.

Förutom byggrätter för flerbostadshus rymmer planområdet 16 villatomter, dimensionerade för åretruntboendes behov av både bostadshus och garage.

Tomtförsäljningen kan, om all mark säljs till TBAB, bli en del av finansieringen av flerbostadshusen.

Diskussioner om en markförsäljning inleds i dagarna. I slutändan är det kommunens politiker som beslutar.

Nära service

-Anneberg är ett utmärkt område, konstaterar kommunchef Ulf Ericsson.

Han hänvisar bland annat till det centrala läget. Enligt planbeskrivningen är det cirka 600 meter till hamnplan i Grebbestad, där mycket av ortens service finns samlad. Grebbestadsskolan är bara 100 meter bort.

Det tilltänkta nya bostadsområdet är ett av få utbyggnadsområden i Grebbestad där Trafikverkets bedömning av trafiksituationen inte sätter käppar i hjulen för en exploatering.

Havstenssundsvägen, väg 1012, är visserligen relativt trafikerad sommartid men väntas bli betydligt mindre nyttjad när den planerade leden Västra vägen står klar.

Närheten till vägen och det delvis helt plana området begränsar kostnaderna för utbyggnad av vägar, vatten och avlopp i området och därmed i slutändan även boendekostnaderna.

Före detta fotbollsplanen Hagavallen, på senare år använd som parkeringsplats, ingår i kommande bostadsområdet Anneberg i Grebbestad. I bakgrunden skymtar kyrkans tornspira. Bebyggelsen i södra delen av området ska anpassas så att inte upplevelsen av kyrkan störs.

Tidigast 2017

Enligt Björn Berntsson kan TBAB komma igång med en utbyggnad i Annebergsområdet tidigast nästa år. Först ska bolaget slutföra projekt i Tanumshede, närmast Bergsvägen. Där ska 31 lägenheter byggas efter rivning av längorna med lokaler.

-Projektet startas så fort pågående renovering av lägenheter vid Bergsvägen avslutats Jag hoppas vi är igång i maj och att de nya lägenheterna är klara våren 2017, säger Berntsson.

Annebergsfakta:

Detaljplanens namn: Tanums Gissleröd 1:6 m fl Anneberg.

Totalt 6,1 hektar, fördelade på två fastigheter som båda ägs av kommunen.

Planområdet utgörs av grusplan, före detta fotbollsplanen Hagavallen som på senare år använts som långtidsparkering, och en västsluttning med mycket berg i dagen, sly- och barrskog.

Norr om planområdet finns en utsiktspunkt, 47 m ö h, där det går att se ut över samhället och skärgården.

Arkeologisk undersökning av två fornlämningar avslöjade bland annat tolv boplatslämningar.

Detaljplanen vann laga kraft 25 november 2015. Ingen överklagade kommunens beslut att anta planen.