De underlättar för vandrare

Nu är det lättare att ta sig fram i strandkanten i naturreservatet Tjurpannan. Spången i ett svårforcerat parti söder om Enslingen är ett exempel på det arbete som fastighetsavdelningen utför till förmån för natur och friluftsliv i kommunen.

Vandrare behöver nu inte längre riskera att trampa ner i leran, tvingas hoppa på ilandflutna pallar eller söka sig en lång omväg upp i bergen för att komma förbi den passage som varit svår både vid hög- och lågvatten.

Spång med utsikt mot havet.

Havet dånar i bakgrunden när fastighetsavdelningens arbetslag bygger spången som ska underlätta för vandrare i populära naturreservatet Tjurpannan.

Den cirka 20 meter långa spången har byggts strax ovanför ett buskage med vresrosor och har rejäla mått eftersom valet föll på tre plankor i bredd.

De är sågade av träd som tidigare arbetslag fällt i olika delar av kommunen.

Nu har virket kommit till nytta på Tjurpannan.

Vragat

Materialet till spångens fundament är hämtat ännu mer lokalt.

-Vi återanvänder ”vragestockar” som flutit iland här, berättar Daniel Monus när han och arbetskamraterna Roger Andersson och Tom Törnblad är i full färd med bygget.

Spången riktas in för att passa terrängen, sågade bitar av stockarna lyfts på plats, plankorna läggs ut och fästs med femtumsspik.

Samråd om utformning, material och placering av spången har skett med Västkuststiftelsen, som förvaltar naturreservatet Tjurpannan.

-Nu blir reservatet mer tillgängligt, säger en nöjd Daniel Monus.

-Med stort intresse för
arbetet blir det också väl
utfört, säger arbetsledaren
Lena Westersund, på bilden
tillsammans med Daniel
Monus från fastighets-
avdelningens arbetslag för
natur och fritid.

Sluter cirkel

Han stortrivs med arbetet för natur och fritid, i fastighetsavdelningens grupp för den yttre miljön.

-Det känns som om cirkeln är sluten, säger han.

Starten var mulleskolan i Tanum, ledd av legendariska Tulla Heder, och den åtföljdes av Friluftsfrämjandets verksamhet för äldre barn och ungdomar. Som vuxen har Daniel jobbat fyra säsongen som färdledare för vandrare och skidåkare, med bas
på fjällstationen Storulvån i Jämtland. Efter att ha återvänt till hemkommunen blev det först verksamhet inom omsorgen.

Nu är det arbete med bland annat vandringsleder som gäller. Natur- och fritidslaget tar sig an såväl delar av de långa lederna Bohusleden och Kuststigen som friluftsanläggningen Ranebo
och motionsslingor. Kommunala badplatser är en annan uppgift.

-Ett jätteroligt jobb, tycker Daniel Monus, som hoppas att fler får upp ögonen för de möjligheter till friluftsliv som bjuds i Tanums kommun.

Roger Andersson har greppat
saxen för att lyfta undan en
gammal plankbit, kanske
rester av en tidigare spång,
medan Tom Törnblad spikar
för fullt.

Femtumsspiken har för
säkerhets skull lagts i en
plastpåse. Daniel Monus, till
vänster, och Tom Törnblad i
färd med spångbygget i ett
vått parti i naturreservatet.
Roger Andersson bär fram
ytterligare en planka.