Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Lokala Naturvårdssatsningens logotype

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Åtgärderna ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som är relevanta för naturvård och/eller friluftsliv.

 Bidraget har ökad fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald. Maximalt 50 procent i bidrag kan sökas till ett projekt. Bidrag kan sökas till en rad olika åtgärder.

I förordningen (SFS 2003:598) som reglerar satsningen har regeringen bestämt vilka projekt som är berättigade till stöd. Åtgärderna måste kunna rymmas under följande kategorier:- Kunskapsuppbyggnad - Framtagande av underlag, t ex kommunala naturvårdsprogram - Områdesskydd - Vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö - Restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning.

Sedan 2005 har Tanums kommun genomfört följande lokala naturvårdsprojekt:

  • Naturvårdsprogram för Tanums kommun
  • Naturvårdsåtgärder vid Ejgdetjärnet
  • Naturvårdsåtgärder vid Klätta rikkärr
  • Restaurering av betesmark och ökad tillgänglighet kring Ejgdetjärnet (drevs av Föreningen Ejgdetjärnet)
  • Igelkottens populationsstatus i FyrBoDals-området.

Under 2012 kommer nedanstående LONA-projekt att genomföras:

  • Naturguide för Tanums kommun
  • Inventering av sandödla i Tanums kommun (genomförs tillsammans med Strömstads kommun)
Sandödla

Sandödla

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede