Har du sett en igelkott?

Igelkott

Lokala naturvårdsprojektet Igelkottens populationsstatus i FyrBoDals-området (LONA)

Den 1 juni 2010 fick Tanums kommun, miljö- och byggnadsnämnden, 26 400 kr i bidrag (50%) för det Lokala naturvårdsprojektet Igelkottens populationsstatus i FyrBoDals-området. LONA-projektet har drivits av miljöavdelningen i samarbete med Fyrbodals kommuner; Orust, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Åmål Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Färgelanda.

Syftet med projektet var att undersöka igelkottens utbredning inom Fyrbodals kommuner, samt att beskriva artens biologi och mortalitetsfaktorer. Två delar ingick i projektet. Den första delen var en litteraturstudie och en redovisning av mortalitetsfaktorerna för igelkott. Den andra delen var inventeringen av igelkott inom Fyrbodal.

Via en web-enkät på Tanums kommuns hemsida har allmänheten fått rapportera sina observationer av igelkottar. 641 enkätsvar har inkommit.

LONA-projektet redovisas i en rapport 2011-01-31 framtagen av Enviroplanning AB, Mattias Olsson, som har överlämnats till Länsstyrelsen. Du kan läsa om Lona-projektet i rapporten härPDF (pdf, 1.5 MB).

Konferensen "Igelkotten — försvinner den från vår landsbygd?

Praktisk bevarandebiologi på Nordens Ark", på Nordens Ark 5 maj 2011
Konferensen "Igelkotten — försvinner den från vår landsbygd? Praktisk bevarandebiologi på Nordens Ark", genomfördes på Nordens Ark 5 maj 2011. Konferensen anordnades av Tanums kommun, i samarbete med Nordens Ark, Claes Andrén, och företaget Enviroplanning AB, Mattias Olsson. För att kunna genomföra konferensen erhölls LONA-bidrag från Länsstyrelsen.

Forskning rörande igelkottens ekologi saknas idag i Sverige. Samtidigt finns nu indikationer på att igelkottens populationsutbredning minskar lokalt och regionalt. Internationellt finns dock forskning inom området. Till konferensen inbjöds därför bl a internationella forskare som föreläsare.

Ny kunskap om igelkottens ekologi ger nya möjligheter till att utarbeta framtida strategier hur förutsättningarna för igelkotten i Tanums kommun, FyrBoDals-området och resten av Västra Götalands län, skall kunna förbättras. Framtida strategier kan t ex komma att omfatta biotopförbättrande åtgärder och återutsättningar. Mer kunskap leder också till att de areella näringarna aktivt kan bidra med och genomföra positiva skydds- och bevarandeåtgärder i landskapet som gynnar förekomsten av igelkott.

Resultatet från konferensen finns sammanfattad i en rapport. Rapporten är skriven på engelska. Du kan läsa resultatet från konferensen i rapporten härPDF (pdf, 798.5 kB).

Var finns igelkotten?

Rapporterna om förekomst av igelkott har framförallt kommit in från de större städerna och orterna som Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Åmål och Mellerud. Dessa städer står för 87 % av alla rapporter om förekomst av igelkott. Om detta återspeglar fördelningen av igelkott i landskapet på ett korrekt sätt är för tidigt att uttala sig om, men det ger en stark indikation på att igelkotten nu främst är knuten till de större orterna, och att den är försvunnen från stora delar av landsbygden. Även i de mindre orterna som t ex Dingle, Hällevadsholm, Ljungskile, Grebbestad, Fjällbacka, Hunnebostrand, Smögen, Kungshamn, Färgelanda och Ed verkar arten vara i det närmaste försvunnen.

Det finns mycket som tyder på att igelkotten fram till 1960-talet även förekom i stora delar av landsbygden i Tanums kommun och landsbygden i övriga FyrBoDals-området. Idag är det högst troligt att den är helt borta från Tanums kommun. Igelkotten försvann troligen från Fjällbacka i början av 1990-talet och från Grebbestad så sent som för ett par år sedan.

År 2000 tog Artdatabanken bort arten från rödlistan, där den tidigare var klassad som H4-art (Hänsynskrävande). Det finns dock idag inga stringenta inventeringar på nationell nivå vilket försvårar frågan om igelkottens status, och det kan även hota dess existens och dess status på lång sikt. Har antalet individer nått alltför lågt kan vara svårt för djuren att återetablera sig i före detta etablerade områden om inte hotbilden förbättras avsevärt.

Mer information om igelkotten finns här.

Länkar med mer information:
Naturskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede