Fågel- och sälskyddsområden

sälar

Foto: Bengt Frizell

Längs Tanums kust finns flera fågel- och sälskyddsområden. Länsstyrelsen genomförde i mitten av 1990-talet en översyn av fågel- och sälskyddsområdena i länets kustområden. Arbetet skedde mot bakgrund av behovet att anpassa systemet av fågel- och sälskyddsområden till förändringar i häckfågelfaunans utbredning, och önskemål om mer enhetliga bestämmelser vad gäller förbudstider och förbudszoner kring skyddade öar och skär. Det baseras i huvudsak på inventeringar utförda 1993-95 och ledde fram till ett beslut 1996 om förändringar av de skyddade områdenas omfattning och tidsperioderna för tillträdesförbud.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede