Vattenskyddsområden

VattenskyddsområdeFörstora bilden

För att skydda dricksvattentäkter kan länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för sådana verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns regler om kommunala föreskrifter (se 40 §). Med stöd av den förordningen kan kommunen meddela föreskrifter för skydd av ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter.

För Tanums kommun beslöt länsstyrelsen 1992 att fastställa vattenskyddsområde för Nedre Bolsjön Pdf, 84.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Tanums kommun har därefter beslutat att fastställa vattenskyddsområden för de kommunala grundvattentäkterna i Klageröd, Bullaren Pdf, 55.9 kB, öppnas i nytt fönster. (2001) och i Lur Pdf, 949.5 kB, öppnas i nytt fönster. (2009).

Länsstyrelsen har 2011 beslutat att fastställa vattenskyddsområde för Tåsteröds stora vatten Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. som till viss del ligger i Tanums kommun.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede