Vattenskydd

70 procent av jordens yta består av vatten. Av denna mängd är det bara cirka 2,5 procent som är sötvatten (färskvatten) och av den mängden är det bara knappt en procent som faktiskt är tillgängligt för människan. Vi själva består till cirka 70 procent av vatten och djur och växter består också till mycket stor del av vatten. I vårt dagliga liv är vi beroende av vatten.

Våra mänskliga aktiviteter påverkar vattnet på olika sätt genom till exempel:

  • Försurning på grund av utsläpp av luftföroreningar
  • Utsläpp av avloppsvatten
  • Läckage från jord- och skogsbruksmark
  • Saltvatteninträngning till följd av att grundvattnet överutnyttjas
  • Utsläpp av långlivade organiska ämnen
  • Utsläpp av radioaktiva ämnen

Flera av de nationella miljömålen berör sjöar, vattendrag, grundvatten och havsmiljön. För mer information hänvisas till Miljömålsportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det framtida svenska vattenmiljöarbetet handlar mycket om att genomföra EU:s vattendirektiv- men det är viktigt att komma ihåg att arbetet för att skydda, bevara, rätt utnyttja och därmed förvalta våra svenska vattenresurser och vattenmiljöer inte enbart handlar om just detta direktiv.

Vattenfrågor finns med på alla nivåer i vårt samhälle och vår värld. Många nivåer, intressen och aktörer är inblandade och för att lyckas i vattenmiljöarbetet krävs ett samspel och en dialog mellan den centrala, regionala och lokala nivån i Sverige, i kombination med det samspel vi har med vår omvärld. För mer information hänvisas till Vattenmyndigheternas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede