Kalkning av sjöar i Tanums kommun

För att motverka försurningseffekterna i våra sjöar sker kontinuerligt kalkning. Redan 1972 kalkades den första sjön i Tanums kommun. Hosjön, som är en sjö som ligger mitt på riksgränsen mellan Sverige och Norge, belägen i Gränsebäckens avrinningsområde, kalkades då som en försökskalkning. 1974-1975 bedrev Fiskeriverket ett försök där bl a Övre Bolsjön i Torpbäckens avrinningsområde, Södra Blötevattnet, Norra Blötevattnet, Ejgdesjön och Sör-Vammsjön i Strömsåns avrinningsområde, kalkades. På den tiden spreds all kalk för hand. 1980 kalkades Södra Boksjön och Norra Kornsjön för första gången med totalt 9 500 ton kalk.

Båtkalkning. Foto: Movab

Båtkalkning. Foto: Movab

Från och med 1984 sker kalkningen kontinuerligt i Tanums kommun. 1984 påbörjades kalkningen av sjöarna belägna på Kynnefjälls-området. Året efter kalkades även sjöarna väster om Bullaresjöarna. All kalkning finansieras idag via 100% statsbidrag.

De flesta mindre sjöar kalkas nu årligen, medan andra lite större sjöar kalkas vartannat till vart tredje år. Merparten av all kalkning sker med hjälp av helikopter. Endast större sjöar kalkas med båt. De senaste åren har kalk även börjat spridas över vissa våtmarker som ett komplement till sjökalkningen. De första åren spreds finmalen sjökalk även över våtmarkerna. Sedan 2001 sprids dock lite grövre, granulerad kalk, över våtmarkerna. Anledningen till att sådan kalk används är att den inte dammar lika mycket som den finmalda sjökalken. Kalken löses också upp lite långsammare, vilket är en fördel då effekten kvarstannar längre i den kalkade våtmarken.

Kalkning av våtmark. Foto: Örjan Carlström

Kalkning av våtmark. Foto: Örjan Carlström

Inom följande avrinningsområden i Tanums kommun kalkas sjöar och våtmarker:

- Boksjöarna-Kornsjöarna (delvis belägna i Norge, Dals-Eds kommun och Munkedals kommun)
- Sögårdsbäcken
- Såghultsbäcken
- Kynne älv
- Liverödälven
- Remnebäcken
- Häljebobäcken
- Delar av Strömsån (utförs av Strömstads kommun)
- Gränsebäcken
- Mörttjärn
- Torpbäcken
- Grimån
- Delar av Fjällevadsbäcken (utförs av Munkedals kommun)

Totalt sprids årligen cirka 1 353 - 2 312 ton kalk.

Helikopterkalkning av sjö. Foto: Örjan Carlström

Helikopterkalkning av sjö. Foto: Örjan Carlström

Den årliga upphandlingen av kalkningen sker tillsammans med Strömstads, Munkedals, Uddevallas och Stenungsunds kommuner. All kalkning inom Enningdalsälvens avrinningsområde samordnas och administreras från och med 2002 av Tanums kommun. I Enningdalsälvens avrinningsområde ingår bl a Boksjöarna, Kornsjöarna, Kynne älv, stora delar av Kynnefjälls-området, sjöarna väster om Bullaresjöarna, samt Bullaresjöarna.

För mer information - kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen i Tanums kommun.

Exempel på intressanta länkar om försurning och kalkning:
www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede