KIMO

KIMO International

Tanums kommun är sedan 2002 medlem i KIMO (Kommunenes internasjonale miljøorganisasjon) som är en internationell organisation av kommuner med kuster vid Nordsjön och närliggande havsområden. Organisationen bildades 1990 efter ett initiativ från Vågsøy kommune i Norge för att uppnå större effektvitet i arbetet för en bättre marin miljö genom att samordna insatser på nationell och internationell nivå.

KIMO:s främsta syfte är att bidra till utvecklingen av långsiktigt hållbara kustkommuner genom att:

 • Förhindra förorening av hav och kustvatten samt bevara och förbättra den marina miljön till nytta för kommande generationer
 • Skydda kustkommuner från effekterna av marina föroreningar
 • Representera medlemskommuner och associerade medlemmar på nationell och internationell nivå

KIMO har i dag 128 medlemskommuner i 14 länder runt Nordsjön och Östersjön. KIMO´s huvudkontor finns på Shetlandsöarna.

KIMO har bland annat arbetat med frågor som rör marint skräp, oljeförorening, radioaktiva utsläpp från Sellafield, dumpade kemiska vapen och sjöfartens luftutsläpp. Organisationen har status som observatör vid Nordsjökonferenserna, OSPAR (Commission for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) och International Maritime Organisation (IMO) via WWF.

Exempel på några aktuella KIMO-frågor under senare år är:

 • Sjötransporter av MOX i Europa (radioaktivt avfall)
 • Policy om ren havsbotten när det gäller olje- och gasindustrin
 • Kustkommuners kostnader vid förorening med produkter från kontainerfaryg
 • Obligatoriska kurser i marint miljömedvetande vid sjöbefälsutbildningar
 • Överföring av olja från fartyg till fartyg (STS operations)
 • Handbok (Good Practice Guide) för ekologisk strandstädning (från Draft Kimo International Action Plan, 2007 — 2012)
 • Fishing for litter (fiske efter avfall i havet)
 • Undersökning av förkomst av s k mikroplast i havsvattnet

På KIMO:s webbplats finns mer information (på engelska) www.kimointernational.orglänk till annan webbplats.

KIMO Sverige

Den nationella organisationen KIMO Sverige bildades år 2000. KIMO Sverige har idag 14 medlemskommuner (Tanum, Sotenäs, Lysekil, Tjörn, Kungälv, Öckerö, Göteborg, Helsingborg, Varberg, Simrishamn, Mörbylånga, Kristianstad, Ystad och Västervik). 2008 bildades KIMO Baltic Sea där svenska kommuner är medlemmar tillsammans med kommuner i Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland.

De huvudsakliga frågorna för KIMO Sverige har varit marint skräp och oljeförorening, dumpade kemiska vapen, utsläpp från tvåtakts utombordsmotorer, sjöfartens luftutsläpp och utvecklingen mot en hållbar sjöfart ("clean ship approach" etc).

KIMO Sverige har bl a tagit fram förslag till två resolutioner som antagits av KIMO International:

 • Air Pollution from Ships
 • Pollution from Two-Stroke Outboard Engines

På KIMO:s webbplats finns mer information (på engelska) www.kimointernational.org/Sweden.aspxlänk till annan webbplats.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede