Havsmiljö

Tanums starkt sönderskurna kustremsa med smala sund, grunda leror, långa inskurna vikar och en örik skärgård skiljer sig skarpt mot inlandets skogslandskap. Under ytan domineras havsbottnarna av så kallad postglaciala leror som avsatts efter den senaste istiden. Utmed land och i vikar har leran överlagrats med mo och sand.

Skärgårdsområdets grunda havsvikar och trånga sund utgör viktiga uppväxtområden för flera kommersiellt viktiga fiskarter. Ur biologisk synpunkt är de grunda havsvikarna mycket produktiva och viktiga för såväl fisk och många olika typer av bottendjur som för flera fågelarter. De vegetationsklädda mjuka bottnarna karaktäriseras av ålgräsängar mellan 1-8 meter djup och i mer skyddade områden med utsötat vatten förekommer också nating. Här söker många arter skydd och föda, till exempel torskungar under sommaren.

På de vegetationsfria områdena på ler- och sandbottnarna återfinns andra arter som till exempel sandräkor och ungstadier av plattfiskar som skrubba och rödspätta. Mellan de öppna bottnarna och ålgräset finns ofta blåmusselbankar som bildar gynnsamma livsmiljöer för många andra organismer och utgör viktig föda för bland annat ejdrar och sjöstjärnor.

Hårdbottenmiljöerna är mycket artrika och varierande beroende på hur exponerade de är för vind och vågor. Det som begränsar mängden organismer på de grunda hårda bottnarna är tillgången på fria ytor och ofta är ytorna helt täckta av fastsittande djur och växter. Fiskfaunan är mer artrik än på de mjuka bottnarna och består i större utsträckning av stationära arter som till exempel snultror och smörbultar. Under cirka 15 meters djup finner vi också fler arter som är beroende av hög och stabil salthalt. På dessa djup dominerar djur över växter och vanliga arter på klippbottnar är olika arter av svampdjur, nässeldjur, mossdjur och tagghudingar samt hummer och krabbtaska.

Den biologiska mångfalden ökar med den ökande salthalten längs kusten. Detta betyder att det längre norrut längs kusten finns fler arter och en högre biologisk mångfald. I detta område, i havsområdet från norska gränsen i norr ner till väster om Grebbestad i söder, ligger Sveriges första marina nationalpark — Kosterhavets nationalpark. Läs mer om Kosterhavets nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En annan viktig havsmiljö i kommunen är Väderöarna. Länsstyrelsen beslöt den 31 maj 2011 att bilda Väderöarnas naturreservat. Naturreservatet ligger direkt söder om Kosterhavets nationalpark och är tillsammans med denna Sveriges artrikaste marina miljö. Naturreservatet är 183 km2 stort och utgörs till stor del av öppet hav. Väderöarkipelagen består av närmare 300 öar och skär. Läs mer om Väderöarnas naturreservat här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede