Reportage om Guide till naturen

Stigen är lättvandrad och går över betesmarker med rik flora och vida vyer. Veddö är ett av 23 områden som lyfts fram i Guide till naturen i Tanums kommun.

-En behändig bok som rymmer många olika naturtyper, inte bara kustens, framhåller kommunbiolog Lilja Gunnarsson.

Guideboken tar upp flertalet naturreservat och en rad andra smultronställen i kommunen, från Valön i söder till Älgafallet på gränsen till Norge.

Guiden är ett resultat av ett projekt som förre kommunbiologen Ingvar Olofsson ansvarat för. Boken inleds med en lättfattlig, översiktlig beskrivning av hur landskap och naturmiljöer formats, från det att urberget skapades och fram till våra dagar.

Den tipsar också om friluftsaktiviteter som kajakpaddling ”i världsklass”, fiske och vandring. Utöver Bohusleden och Kuststigen uppmärksammas en rad mindre kända, kortare vandringsvägar, i till exempel Bottna, Tanums världsarv och Naverstad.

Lilja Gunnarsson tipsar besökare.

Ejgdetjärn är ett av de områden i naturguiden som kommunbiolog Lilja Gunnarsson rekommenderar Målfrid Skjednes Martinsson (i mitten) och Åsmund Skjeldnes att besöka.

Fyrbenta naturvårdare

Denna varma försommardag, när det fläktar skönt i ett öppet landskap, väljer vi en stig på Veddö.

En grupp får låter sig inte störas nämnvärt där de betar och vilar i skuggan av lövträden. Hästar går i en hage intill.

-Vildgäss och trycket från havet bidrar också till att växtligheten hålls kortsnaggad, säger Lilja Gunnarsson.

Hon ser raskt exempel på artrikedom:

-Sex arter av starr på bara en kvadratmeter!

Lysande blå jungfrulin syns här och var, liksom exempelvis blodrot, styvmorsviol, blåsuga, ärenpris och käringtand.

Gråfibblan är vanlig och bitvis är marken gulbrunfärgad av ängsskallra.

Kommunbiolog Lilja Gunnarsson

Lilja Gunnarsson, kommunbiolog,
hittar flera arter av starr på en mycket
begränsad yta på Veddö.

Mosaik

Kor och kalvar betar rofyllt nära stranden.

-Man kan knappast tänka sig något mer idylliskt, säger Lilja Gunnarsson.

Många har funnit vägen till Veddö denna dag.

Målfrid Skjednes Martinsson, från Norge och med stuga på Tanumskusten, känner till många fina ställen men tänker ändå skaffa guideboken.

-Har du varit vid Ejgdetjärnet?, undrar Lilja Gunnarsson och tipsar om det kustnära, restaurerade vattnet med ett allt rikare fågelliv.

Hon tror att många tilltalas av det varierande landskapet i kommunen, med såväl storslagna vyer över hav och skog som en mosaik av åkrar, ängar och bergknallar i det gamla småskaliga jordbrukslandskapet.

-Inlandet har stora naturvärden. Kanske kan guideboken bidra till att fler får upp ögonen för det, hoppas hon.

Boken är en populärversion av kommunens naturvårdsprogram från 2011. Det togs fram av Ingvar Olofsson, som även svarar för guidebokens text och bild i samverkan med konsultföretaget Naturcentrum.

-Tanums kommun är fantastisk med sin variation av naturtyper, från yttersta kustbandet till Kynnefjäll, säger han.

Kossor

Barfotavandring på naturbete. Kor
och kalvar, som här, men även får
och hästar ser till att betesmarkerna
inte växer igen på Veddö.

Blommor

Ängsskallran finns i stora mängder
på den strandnära betesmarken på
Veddö.

Omslaget på Guide till naturen

Guide till naturen i Tanums kommun är
en robust bok som tål att användas
utomhus.

Visste du...

att Långvattnet med sina 42 meter är Bohusläns djupaste sjö,

att det bara är i nordligaste Bohuslän, norr om Havstenssundshalvön, som barrskogen når ut till havet,

att det i Tanums socken för 200 år sedan bara fanns lite skog på gårdarna Klätta och Mjölkeröd.

(Fakta ur Guide till naturen i Tanums kommun.)

Om naturguiden:

Bekostad av Tanums kommun med hjälp av 50-procentigt, statligt LONA-stöd (Lokala naturvårdssatsningen).

Utformad för att underlätta användning, även utomhus.

Finns att köpa för 145 kronor på kommunens plan- och byggförvaltning, Futura och Hedemyrs.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede