Vindkraftsbygge på Tyft

Reportage, december 2014

Tyft vindkraftverk

Det finns många vindkraftverk i Tanums kommun men nu byggs det första kommunala.

Tanums kommun är dominerande part av de tre bakom bygget. Tanums Bostäder AB och Rambo AB är övriga två delägare.

Vindkraftsverket vid kommunens återvinningscentral på Tyft ska vara klart för provdrift från årsskiftet, men väder och vind kan komma att rucka på tidsplanen.

En fördröjd lyftkran har inneburit försenad start och hårda vindar har lett till avbrott i monteringen.

När verket är igång väntas det generera upp till 8,5 miljoner kilowattimmar per år. Med den fördelning som gjorts mellan parterna kan kommunen tillgodoräkna sig merparten.

-Drygt 40 procent av vår förbrukning på cirka 12 miljoner kilowattimmar, säger kommunchef Ulf Ericsson.

Stresstestat

Låga elpriser har dämpat intresset för att bygga vindkraftverk men Ulf Ericsson tror att den kommunala investeringen blir en god affär.

-Vi har stresstestat våra kalkyler utifrån dagens elpriser.

Kostnaden för mångmiljonersinvesteringen gynnas av rekordlåg räntenivå.

För den som enbart producerar el för eget bruk gäller energiskattebefrielse.

-Så länge den är kvar blir vindkraftverket väldigt, väldigt lönsamt, men det är lönsamt även utan skattebefrielsen, säger Ericsson.

Förutom elpriset påverkas ekonomin även av priset på de elcertifikat som ges till producenter av miljövänlig el.

-Och priset på elcertifikaten är sakta på väg uppåt, säger Ericsson.

Gamla planer

Vindkraftssatsningen har varit på tal länge, till en början som ett gemensamt projekt för TBAB och Rambo. Tanums kommun kom med senare. Ett enigt kommunfullmäktige tog beslut i maj 2012.

Byggstarten var planerad till hösten 2013 men anslutning till elnätet och upphandling av kraftverket tog längre tid än beräknat. Tillverkarnas intresse av att sälja ett enstaka verk var svalt men avtal slöts till slut med Vestas. Ulf Ericsson tror att Vestas försäljning av elva verk till Rabbalshede Krafts vindkraftspark på Skaveröd-Gurseröd var avgörande för Vestas intresse för ett avtal med kommunen.

Kompetens

Projektet har även på andra sätt haft nytta av vindkraftsbolaget i Tanums kommun. Projektledningen för Tyftverket hämtas från Rabbalshede Kraft, med kompetens och erfarenhet från många stora projekt.

-Det är en lycka för oss att kunna luta oss mot Rabbalshede Kraft, säger Roland Fornum, samordnare i projektet.

Han var med i de första diskussionerna om vindkraftssatsningen, då som vd i Rambo. Nu är han glad över att vara nära målgång.

-Jag är tämligen övertygad om att det här vindkraftverket kommer att ticka och gå. Allt talar för att det är ett beprövat och bra verk, säger han.

Fakta vindkraftverket på Tyft:

Totalthöjd: 150 meter, varav tornhöjd 94.

Rotordiameter 112 m. Tre vingblad.

Effekt: 3,3 MW (megawatt).

Produktion: 8 - 8,5 miljoner kWh (kilowattimmar) per år.

Leverantör och fullservice i tio år: Vestas.

Kostnad: 38,5 mkr, varav 30 för verket och återstoden för väg, nätanslutning, fundament, med mera.

Ägande och drift: Tanums kommun 62 procent, Tanums Bostäder 33 procent, Rambo (miljöföretag samägt av kommunerna Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil) 5 procent. Kommunen äger marken.

Parterna äger även byggrätt till ytterligare tre vindkraftverk på Tyft. Principbeslut finns att sälja två av dem, på privat mark. Arrendeavtal finns.

Klicka på bilderna nedan för förstoring.

Första delen av foten
Foten nästan klar
Vinge som ska upp
Vingen är monterad

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede