Solig invigning av kommunalt verk

Reportage, april 2015

Solsken och soliga miner präglade invigningen av det kommunala vindkraftverket på Tyft.

-Bra för skattebetalarna, kommunen och framför allt för miljön, sa kommunalrådet Liselotte Broberg, M, i sitt invigningstal.

Tanums kommun är dominerande part i vindkraftssatsningen, som också kommunala Tanums Bostäder AB och Rambo AB står bakom.

Broberg påminde om att ett kommunalt bygge kom upp i ett sent skede av kommunens arbete med vindkraftsplaneringen och att politikerna våndades en hel del inför beslutet om den stora investeringen.

Liselotte Broberg

Kommunalrådet Liselotte Broberg, M, invigningstalade och gav med en gest tecken till teknikerna att återstarta vindkraftverket.

-Vi politiker vill ju gärna ha både hängslen och livrem. Ulf Ericsson, i dag vår kommunchef, såg till att vi fick ett så bra beslutsunderlag som det bara gick.

Broberg kände sig stolt över en närproduktion av förnybar energi som gör kommunen nästan till hälften självförsörjande på el, TBAB och Rambo helt och hållet.

Allt större

Med en gest i riktning vindkraftsteknikerna från Vestas förklarade Liselotte Broberg verket invigt. Vingarna, som en stund bara stillsamt rört sig med vinden, fick ny fart när verket återstartades via teknikernas dator.

-Vi styr det mesta med datorn, förklarade Magnus Oskarsson.

Sedan ett år tillbaka arbetar Tanumsbon som tekniker för Vestas, som har 47 verk i kommunerna Tanum och Strömstad, i bland annat parken Tolvmanstegen i Strömstad, och parkerna Mungeseröd och Skaveröd i Tanum.

Som liten grabb imponerades Magnus Oskarsson av det vindkraftverk som sattes upp vid Sannäs, ett av de första i kommunen.

-Det hade en rotorbladsdiameter, ”vingdiameter”, på 29 meter. Det här verkets är på 112 meter, berättade han.

Allt högre och allt större effekt har präglat utvecklingen av vindkraftverken. Tyftverkets effekt är 3,3 megawatt, Rabbalshede Krafts ett halvår äldre verk strax intill är på 3 MW.

Liselotte Broberg och Ingemar Ung

Ingemar Ung, Rabbalshede Kraft, gratu-
lerade till vindkraftverket med blommor
till kommunalrådet Liselotte Broberg.
Hon hade dessförinnan, i sitt tal, tackat
honom för att ha introducerat kommunen
i vindkraftsvärlden.

Gott samarbete

Projektering, bygge och drift av Tyftverket har skett och sker i nära och mycket uppskattad samverkan med Rabbalshede Kraft, erfaren vindkraftsbyggare med säte i kommunen.

-Det känns tryggt och bra, sa Roland Fornum, som i egenskap av samordnare i projektet är glad över den goda anda som rått mellan alla involverade.

Som dåvarande vd i Rambo var han med i de allra första diskussionerna om en kommunal vindkraftssatsning. Han beskriver det som en intressant resa.

-Men mycket mer komplicerad än vad vi trodde 2006.

Föregångare

Ingemar Ung, numera rådgivande konsult i Rabbalshede Kraft, tycker det är roligt med det kommunala vindkraftverket.

-Tanums kommun har sedan tidigare varit en föregångare inom vindkraften. Det är positivt att kommunen nu tagit detta steg, sa Ung.

Verket levererar el sedan 23 januari. Invigningsdagens nordliga vind gav extra goda förutsättningar för produktionen.

-Kall vind har högre densitet än varm. Det syns tydligt i produktionen, kunde Ingemar Ung berätta.

Tekniker från Vestas

Vindkraftstekniker på plats, från
vänster Magnus Oskarsson, Tanum,
och Andreas Jacobsson, Strömstad.


Besökare

Minglade på invigningen gjorde, för-
utom företrädare för de tre parterna
bygget, representanter för Vestas,
Fortum, Veidekke, Rabbalshede Kraft,
markägare, kommunala tjänstemän
och politiker, med flera.

Besökare fick kika in i vindkraftverket

Många passade på att ta en
titt in i tornets innandöme.


Vindkraftsverket på Tyft

Det kommunala vindkraft-
verket ovanför återvinnings-
centralen på Tyft invigdes
på onsdagen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede