Program Grebbestad östra

Kartor

Medborgardialog - en viktig del i processen för programmet Grebbestad östra

I arbetet med att ta fram förutsättningarna för programmet har det i ett tidigt skede i processen bland annat genomförts en medborgardialog där medborgare, föreningar och företag i Grebbestad fått möjlighet att medverka.

Torsdag den 13 juni 2019 välkomnade politiker, planavdelningen och konsulten för uppdraget de medborgare, föreningar och företag som aktivt ville medverkade på workshop. Syftet var att kartlägga nuvarande förutsättningar och värden i de östra delarna av Grebbestad samhällsområde.

Det var ett stort intresse med ett sjuttiotal medverkande, som delades upp i tio grupper. Varje grupp hade en samtalsledare som hjälpte till att leda kartläggningen, som dokumenterades på stora kartor med hjälp av färgglada pennor. Genom att rita, skriva och märka ut både positiva och negativa upplevelser/värden samt dela med sig av sin kunskap över området har detta tillfört grundläggande förutsättningar i arbetet med programmet.

Varje gruppkarta från workshopen har sammanställts, nås via länkarna nedan. Informationen har sedan sammanställts i en landskapskaraktärsbeskrivning. Vidare har informationen varit en del av förutsättningarna för utbyggnadsområdena och det fortsatta arbetet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede