Planprogram Grebbestad östra

Allmän prestation
Här finns en allmän presentation av programförslagetPowerpoint (powerpoint, 16.2 MB)
(öppna i webbläsaren Chrome då presentationen, som innehåller en berättande röst, fungerar bäst där)

Här kan du se vad andra tycker om förslagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alternativa forum för dialog
Vill du komma i kontakt och prata med oss på något annat sätt? Hör av dig så försöker vi ordnar en lösning!

Planförslag
Planförslaget omfattar tolv utbyggnadsområden för nya bostäder, verksamheter och offentlig service. Vidare omfattar planförslaget sammanhängande natur- och kulturmiljöer samt områden för rekreation och friluftsliv. Dessutom föreslås kommunikationer som möjliggör att planområdet kan koppla ihop Grebbestad centrum, Tanums station och Tanumshede. I övrigt ska befintlig användning kvarstå inom planområdet.

Vad är ett planprogram?
I ett planprogram anger kommunen sin viljeriktning och vision. Planprogrammet ska vara vägledande inför den fortsatta planeringen med detaljplaner. Programmet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval om markanvändningen inom ett område och belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i ett tidigt skede.

Vad händer sedan?
Efter genomfört samråd kommer alla inkomna synpunkter att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse och planprogrammet kommer justeras. Samrådsredogörelsen och planprogrammet ska sedan godkännas av kommunstyrelsen. Ett planprogram är inte juridiskt bindande, det är ett vägledande dokument i kommande skeden med detaljplaner.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planhandläggare

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede