Fördjupad översiktsplan för Tanumshede

Tanumshede

Denna plan är en fördjupning för Tanumshede av den kommuntäckande översiktsplanen för Tanums kommun, ÖP 2002, och antogs av kommunfullmäktige 2006-02-06. Syftet är att visa hur mark- och vattenområden i Tanumshede ska användas i framtiden. Den översiktliga planen visar hur så väl utveckling som bevarande av bebyggelsen ska kunna ske på ett bra sätt, där de olika delarna fogas samman till en helhet. Planen ska kunna användas vid olika former av tillståndsgivning inom planområden i Tanumshede. En fördjupad översiktsplan (FÖP) ska vara vägledande men är inte juridiskt bindande för vare sig kommunen, andra myndigheter eller enskilda.

Fördjupad översiktpslan för Tanumshede Pdf, 10.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Innehållsförteckning

Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede