Ny fördjupad översiktsplan för Fjällbacka och Grebbestad

Välkommen till projekthemsidan för den nya fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka och Grebbestad!

Här kan du följa, och delta i processen med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för de två samhällena Fjällbacka och Grebbestad. Den ny planen blir en del av kommunens översiktsplan, med särskilt fokus på hur de båda orterna ska kunna utvecklas på sikt. Planen kommer få stor betydelse för den framtida användningen av marken och för gemensamma miljöer som gator, torg och grönområden. Den kommer även innefatta strategier för sådant som kulturmiljöer, trafik och parkering.

Tidig medborgardialog

För att tidigt i planprocessen fånga upp vad som är viktigt för alla som bor, besöker, eller är verksamma i något av de båda samhällena genomförde kommunen under hösten 2022 en medborgardialog. Under dialogen kunde alla som ville bidra med sina erfarenheter, idéer och önskemål genom ett digitalt dialogverktyg som fanns tillgängligt på denna projekthemsida. Kommunen ordnade även ett antal möten för allmänheten, föreningar och näringsliv. Under december genomfördes även en särskild medborgardialog riktad till barn och unga. Den information som kom in under dialogen blir ett viktigt underlag när ett planförslag sedan ska tas fram.

Ett stort tack till alla som hittills varit med och bidragit i medborgardialogen!

Vad händer sedan?

Nästa steg i arbetet är att sammanställa all information kommunen har fått in och när det är klart kommer en sammanfattning att publiceras på kommunens hemsida. Sammanställningen kommer vara ett av många underlag för framtagande av ett planförslag för programsamråd som kommer att genomföras under senare delen av 2023 enligt nuvarande tidplan. Under samrådet kommer alla som vill kunna lämna sina synpunkter på planförslaget.

Karta över Fjällbacka och Grebbestad som visar vilka områden som berörs av den fördjupade översiktsplanen.Förstora bilden

Fördjupningen avser samhällsområdena för Fjällbacka respektive Grebbestad

Planprocessen

Planen kommer att tas fram med en process i enlighet med Plan- och bygglagen, som innebär flera tillfällen för att ta del av, samt lämna synpunkter på det planförslag som tar form under processen.

Arbetet med den nya planen inleddes våren 2022 och ska pågå till hösten 2024, varefter det är tänkt att den nya plan ska ersätta de fördjupade översiktsplaner som idag är gällande för respektive samhälle.

Har du frågor kan du kontakta:
Plan- och kartavdelningen
E-postadress: mbn.diarium@tanum.se
Telefon: 0525-180 00

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede