Ny fördjupad översiktsplan för Fjällbacka och Grebbestad

Vi utvecklar framtidens Fjällbacka och Grebbestad - för levande samhällen året om.

Mellan den 15 januari och den 25 mars hölls samråd för förslaget till ny fördjupad översiktsplan.

Tack till er som lämnat synpunkter under samrådet.

Se hela förslaget med kartor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nästa steg och nya möjligheter att tycka till

Det är tillsammans vi skapar framtidens samhälle, och när vi nu tar fram ny fördjupad översiktsplan för Grebbestad och Fjällbacka har det varit viktigt för oss att skapa möjligheter för alla er som bor och vistas inom kommunen att lämna era synpunkter.

Under perioden 15 januari och 25 mars har samråd pågått, under den tiden har ni kunnat lämna in synpunkter till oss via vårt digitala system, genom brev eller mail och genom bokade samtal.

Vi är väldigt glada över ert engagemang och tackar er för alla de dryga 90 yttranden som kommit in till oss.

Tack också till alla er som deltagit vid våra möten, som sett filmen, och som tagit del av materialet.

Nu arbetar vi med att sammanställa och bemöta de inkomna synpunkterna ti en samrådredogörelse, efter det justeras eventuellt planen innan den återigen ställs ut för granskning.

Vi bedömer att granskningen blir kring årsskiftet, då har ni återigen möjlighet att komma in med synpunkter.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan (FÖP) beskriver hur marken ska kunna användas och hur samhällena kan utvecklas på sikt. Planen ligger till grund för utvecklingen i våra gemensamma miljöer i samhällena såsom gator och torg, grönområden, bostadsområden, kulturmiljöer och den innehåller också strategier för trafik och parkering.

Planen kommer få stor betydelse för den framtida användningen av marken och för gemensamma miljöer som gator, torg och grönområden. Den kommer även innefatta strategier för sådant som kulturmiljöer, trafik och parkering.

Vad är ett samråd?

När en grund till en plan är klar ställs den ut på ett så kallat ”samråd” för att skapa delaktighet och dialog kring den. Det är viktigt för oss att du som bor och verkar här får vara delaktig i planeringen för hur våra samhällen ska kunna utvecklas.

Handlingarna i tryckversion:

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede