Fördjupade översiktsplaner

Inom områden där särskilda förutsättningar finns i form av flera starka, konkurrerande intressen, till exempel i kommunens större samhällen, bör fördjupningar av den kommuntäckande översiktsplanen tas fram.

Syftet med en fördjupad översiktsplan är att ge ett bra underlag för kommunala beslut, lämna upplysningar till enskilda medborgare om kommunens framtidsplaner och ge vägledning för exploatörer. De kan i en FÖP se om det finns förutsättningar för att bygga i ett område eller om andra intressen väger över.

En fördjupad översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument.

Här finns fördjupade översiktsplaner:

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede