Fördjupade översiktsplaner

Inom områden där särskilda förutsättningar finns i form av flera starka, konkurrerande intressen, till exempel i kommunens större samhällen, bör fördjupningar av den kommuntäckande översiktsplanen tas fram. Fördjupningar kan även tas fram inom andra områden med särskilda förutsättningar såsom kommunens havsområden.

Syftet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) är att ge ett bra underlag för kommunala beslut, lämna upplysningar till enskilda medborgare om kommunens framtidsplaner och ge vägledning för exploatörer. De kan i en FÖP se om det finns förutsättningar för att bygga i ett område eller om andra intressen väger över.

En fördjupad översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument.

Gällande fördjupade översiktsplaner:

Pågående fördjupade översiktsplaner:

Ny fördjupad översiktsplan för Fjällbacka och Grebbestad

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för samhällena Fjällbacka och Grebbestad, som ska ersätta de fördjupade översiktsplaner som idag gäller i respektive samhälle. Arbetet inleddes våren 2022, och ska pågå till hösten 2024. Under planprocessens gång finns möjligheter att delta i arbetet med att forma framtidens Fjällbacka och Grebbestad.

Här kommer du till projekthemsidan för arbetet med den nya fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka och Grebbestad.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede