Detaljplan för Vrångsholmen 2:1 med flera

Illustration över planområdetFörstora bilden

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2014-09-16 § 207 godkänt rubricerad detaljplan för samråd.

Syftet är att möjliggöra en anläggning för turistisk verksamhet. Detaljplanen innehåller campingstugor, hotell, husvagns- och husbilsplatser, tältplatser, ridanläggning, hamn för småbåtar samt kringfunktioner som behövs för verksamheten.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen via e-post; mbn.diarium@tanum.se, eller till;

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter via länken till höger.


Senast 2014-12-19

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Programhandlingar

Programsamrådsredogörelse finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Andrea Johansson

Tel. 0525-183 61
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede