Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:111, utökning av Grebbestad camping, södra delen

Karta Grebbestad camping

Granskning pågår 2020-03-13 till och med 2020-04-17

Planområdet ligger cirka 1,5 km söder om Grebbestads centrum, cirka 1 km norr om Tanumstrandsvägen.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra utökning söderut av befintlig campinverksamhet för rörlig camping och ställplatser samt tillhörande funktioner som servicehus, samlingssal, spolplatta, besöksparkering, hundrastgård, lek, rekreation och liknande campingrelaterad rekreation och service.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa gångpassage för allmänheten till skogspartiet i nordväst, där detaljplanen berör del av befintlig stig.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Senast 2020-04-17

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på plan- och kartavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede