Detaljplan för del av Tanums-Gissleröd 1:9 med flera, Svinnäsvägen

Flygfoto över planområde Tanums-Gissleröd 1:9, SvinnäsvägenFörstora bilden

Planområdet är cirka 4 hektar stort och ligger i nära anslutning till Grebbestads samhälle och hamn och nås via Svinnäsvägen och Tage Wikströms gata.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för småskalig bostadsbebyggelse i upp till två våningar. Planförslaget möjliggör även utbyggnad i form av radhus eller mindre flerbostadshus.

Planområdet har tidigare ingått i planarbetet för Tanums-Gissleröd 1:81 med flera, Svinnäs. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-09-24 att dela upp planområdet.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Skicka endast till ett av alternativen.

Nu finns en samrådsredogörelse tillgänglig

Planhandlingar

Samrådsredogörelse

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Linda Eklund

Tel. 0525-181 33

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede