Detaljplan för Hee 1:60 med flera, vandrarhemmet i Heestrand

Granskning pågår 2022-09-22 till och med 2022-10-20

Planområdet ligger i Heestrand, cirka 5 kilometer söder om Hamburgsund.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ändrad användning av området från lättare industri till vandrarhem och andra tillfälliga boenden för besöksnäringen, bostäder för permanent bruk, både lägenheter och friliggande villor samt att under en övergångsperiod på fem år behålla pågående verksamhet för uppställning av båtar och husvagnar.

För det fortsatta planarbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till: Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE. Skicka endast till ett av alternativen.

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2022-10-20

Planhandlingar

Samrådsredogörelse

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede