Program till detaljplan för del av Hamburgsund 3:1 och 3:5, verksamhetsområde

CampingområdetFörstora bilden

Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en detaljplan för området.

Syftet är att tillskapa ett område för nya verksamheter. Som ett första steg i arbetet har ett planprogram tagits fram.

Samrådstid: 26 april 2010 till och med den 11 juni 2010

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Senast 2010-06-11

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede