Detaljplan för Grebbestad 2:116 med flera, Coop

Bild

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2010-12-14 § 358 godkänt ett förslag till detaljplan för Coop, Systembolaget och Ica för samråd.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

senast 2011-02-18

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Programhandlingar

Samrådsredogörelse finns tillgänglig på plan- och byggavdelningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-183 42
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede