Program till detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, Vetteberget, Fjällbacka

Planområdets lokalisering i FjällbackaFörstora bilden

Samråd pågick mellan 2005-12-16 till och med 2006-01-27

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-183 42
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede