Program för Fjällbacka 175:7 med flera, Lunnemyren

Foto över planområde Fjällbacka 175:7, Lunnemyren

Programområdet ligger i östra Fjällbacka, mellan Vetteberget och Dinglevägen (väg 163). I norr gränsar området mot den öppna marken runt Dinglevägen, en ishockeyrink och bostadsbebyggelse.

Syftet med ett program är att i ett tidigt skede utreda lämplig markanvändning samt ange mål- och utgångspunkter kring frågor för det fortsatta detaljplanearbetet.

Välkommen på samrådsmöte som plan- och kartavdelningen arrangerar onsdag den 29 januari
kl. 18-19. Plats: Fjällbacka service, Nestorsvägen 2, Fjällbacka

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen till;

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post till; mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger

senast 2020-02-17

Programhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede