Program för Fjällbacka 175:7 med flera, Lunnemyren

Foto över planområde Fjällbacka 175:7, Lunnemyren

Programområdet ligger i östra Fjällbacka, mellan Vetteberget och Dinglevägen (väg 163). I norr gränsar området mot den öppna marken runt Dinglevägen, en ishockeyrink och bostadsbebyggelse.

Syftet med ett program är att i ett tidigt skede utreda lämplig markanvändning samt ange mål- och utgångspunkter kring frågor för det fortsatta detaljplanearbetet.

Kommunfullmäktige har antagit planprogrammet enligt beslut 2020-05-25 § 77.

Programhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede