Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Mörhult

Ett förslag till detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 m fl, Mörhult, har upprättats av plan- och byggavdelningen, Tanums kommun. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2012-04-24 § 103, godkänt förslaget för samråd.

Syftet med planen är att klarlägga en lämplig användning av området och säkerställa kulturhistoriska värden. I planen föreslås bland annat ett fåtal nya bodar samt att befintliga bodar skall användas som sjöbodar.

Samrådstid: 28 maj 2012 till och med den 29 juni 2012

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede