Samråd berörande detaljplan för Fjällbacka 121:3 med flera, Telegrafen och sjöräddningsstationen, i Fjällbacka

Gamla Telegrafen, Fjällbacka

Gamla Telegrafen, Fjällbacka

Planförslaget omfattar cirka 0,16 hektar mark och är beläget i Fjällbacka samhällsområde.Syftet med detaljplanen är att säkerställa de kulturhistoriska värdena inom planområdet samt att möjliggöra för en byggrätt för sjöräddningens verksamhet.

Samrådstid: 6 juni 2024 till och med 30 juni 2024.

Förutom på kommunens hemsida, finns detaljplanehandlingarna tillgängliga på följande platser under samrådstiden:

  • Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede
    Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30
  • Fjällbacka bibliotek, Nestorvägen 2 Fjällbacka
    Öppettider varierar, ring 0525-180 70 för mer info.

Synpunkter

Har du synpunkter på detaljplaneförslaget ska du skicka in dem till miljö- och byggnadsnämnden senast den 30 juni 2024.

Skriv ner dina synpunkter och skicka till Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE
eller via e-post mbn.diarium@tanum.se

Uppge vilket ärende det gäller, PLAN.2020.2258, samt ditt namn, fastighetsbeteckning (om aktuellt) och adress.
Den som inte senast under granskningen har framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Information lämnas av Evelina Tollesson Planeringsarkitekt
telefon: 0525-186 63.

Samrådshandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Evelina Tollesson

Tel. 0525-184 70
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede