Detaljplan för del av Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7

Del av planområde Ertseröd 1:5

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2014-10-21 § 240 godkänt detaljplanen för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är Trivselhus AB. Planförslaget har tagits fram av Sweco Architects AB genom Hans Göran Skogsjö och Marina Fyhr.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse längs Tanumstrandsvägen, ca 2 km söder om Grebbestad centrum. Detaljplanen innefattar 18 bostadstomter för småhus samt gemensam yta för sophus och tekniska anläggningar. Planen innefattar även en del av den gång- och cykelväg som är planerad att gå mellan Grebbestad och Tanumsstrand. Även en anslutningsväg till planerat bostadsområde norr om området ingår. 

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post: mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna synpunkter via länken till höger.

senast 2014-12-19

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Sandra Olsson

Tel. 0525-183 94

Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede